13 Mayıs 2009 Çarşamba

Avukat

Mehmet Özçelik


Cep Tel: 0532- 214 29 49
Ev Tel : 0216- 319 44 99
E-Posta: avmehmetozcelik@hotmail.com
http://www.ozcelik.av.tr

Kişisel Bilgiler

Doğum Yeri ve tarihi: Karadere (Rize) 01.03.1955, Evli ve iki çocuklu.

Eğitim Süreçleri ve Devlet Memurluğu
- 01.03.1955 tarihinde Rize, Karadere’de (o tarihteki adı sonradan Kalkandere olarak değişti) doğdu.
- 1963-1967 Fındıklı Köyü İlkokulunda ilkokul eğitimi.
- 1968-1971 Kalkandere Ortaokulu’nda ortaokul eğitimi. Ekonomik nedenlerle eğitime ara verme.
- 1975-1977 Amasya Çavuş Talimgahı’nda askerlik hizmetinin yapılması. Dört aylık eğitim sonrasında aldığı Er Eğitim Çavuşu unvanı ile on altı ay da acemi asker eğitim çavuşluğu yaparak askerlik hizmetini tamamladı.
- 1977 CHP Kalkandere Gençlik Kollarına giriş ve aynı yıl devlet memurluğu nedeniyle ayrılma.
- 1977-1985 PTT’de devlet memurluğu.
- 1979-1980 Memuriyet görevi sırasında dışardan Lise eğitimi ve Rize Lisesi’nin bitirilmesi.
- 1981-1985 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi eğitiminin tamamlanması.
- 1985-1986 İstanbul Barosu’nda avukatlık stajı.
- 1986- 2002 İstanbul Barosu’na kayıtlı serbest avukatlık. (Devam ediyor.)

 Çalışmaları

- 1977 Kalkandere Halkevi Şube kurucu başkanlığı.

- 1977-1980 Halkevi çalışmalarında, CHP gençliğinin, Atatürk ilkeleri ve Halkevcilik anlayışı ile yetiştirilmesi, örgütlenmesi, halk kültürü ve sanatının geliştirilmesi, çay üreticilerinin sorunlarının saptanması ve çözümü için CHP Kalkandere İlçe Yöneticilerine öneriler götürülmesi çalışmalarının projelendirilmesi ve yönetiminde . Bu dönemde yapılan haftalık (kesintisiz her hafta) sürekli eğitim ve bilgilendirme toplantı seminerleri, ürününü 12 Eylül sonrasının ilk seçimlerinde vermiştir. İptal edilip yenilenen belediye seçiminde SODEP adayı Köy Enstitüsü mezunu emekli öğretmen Şakir Kamiloğlu ilçe Belediye başkanı seçildi.

. 1977 Kalkandere (Rize) İlçe Örgütünde CHP Gençlik Kollarına giriş.
- 1985 Üsküdar SODEP üyeliği. İlçe Başkanı Şener Mete ile birlikte parti çalışmalarına katkı.
- İkametgah ve işyeri değişikliği, mesleki sorunlarla ve özellikle İstanbul Barosu bünyesinde Çağdaş Avukatlar Grubu içinde aktif çalışma yaptı
 1995 Beşiktaş CHP ilçe örgütüne yeniden kayıt.
- 28.10.1999 Beykoz İlçe Meclisi Üyeliğine atanma.
- 1999-2001 Beykoz İlçe Eğitim Sekreterliği.
- 11.12.1999 - İstanbul Parti Eğitmenliği eğitimini tamamlama ve göreve başlama.
2002 Türkiye genel seçimlerinde CHP den milletvekili aday adayı olmak icin basvurdum. 

- 1999-2002 İstanbul Parti Eğitmenliği görevini sürdürüyor.
Araştırmaları ve Partililere Verdiği dersler.
- Parti Üyesine Verilecek Eğitim teknikleri.
- Çağdaş İletişim teknikleri.
- Etkin dinleme teknikleri.
- Toplumsal, ulusal, bölgesel sorunları saptama ve çözüm üretme teknikleri.
- Toplantı düzenleme teknikleri.
- Müzakere teknikleri ve müzakereye hazırlık.
- Toplantılarda soruna odaklanma ve çözüm üretme teknikleri.
- Alınan kararları takip ve uygulamada görev paylaşımı teknikleri.
- Yönetim teknikleri.
- Parti içi iletişim nasıl kurulmalı?
- Seçmenlerle iletişim teknikleri.
- Anlatım teknikleri.
- Araştırma ve halkla ilişkiler.
- Tanıtım teknikleri.
- Bireysel empati, grupla empati, toplumsal empati teknikleri.
- Teknolojiyi iletişimde kullanma ve projeksiyon sunumları. (Hazırlama teknikleri, sunuş, sahne organizasyonu, ekip koordinasyonu vb. )

Kadro, örgüt, üye paradigmalarında değişim yaratmaya yönelik proje ve Sunuşları
- Parti, orta kademe yöneticilerinde, Sorun Çözme Odaklı Yöneticilik anlayışına geçiş için eğitim modeli sunuşu.

Önerilen model, NLP ile paradigma değişimidir. Şu bakıştan yola çıkılmaktadır: Parti ara kadrolarında genel çalışma modeli, sorunlara çözüm üretme üzerine odaklı çalışma anlayışına dayalı değil, ‘nasıl daha üste çıkarım, nasıl diğer kadroları alt ederek onların yerine geçerim’ paradigması üzerine kurulu bir paradigma modelidir. Bu model paradigmanın oluşmasında, birinci etken ‘CHP’nin tarihsel misyonu nedeniyle, nasıl olsa her zaman belli oranda oy alacağı’ anlayışın ile birlikte, partinin çok uzun süredir iktidara gelememesinden dolayı yaşı geçmekte olduğu ve trenin kaçacağı kaygısı temel nedenlerdir. Paradigma, ‘halkın sorunlarına nasıl çözüm üretirim’ paradigmasına dönüştüğünde, halk zaten iktidarı, sorunlarına çözüm arayan kadrolara vereceğinden bu kaygılar yersiz kalacaktır. Ancak bu değişimi nasıl yaratabiliriz? Burada çağdaş psikolojinin devreye girmesi kaçınılmazdır. Çözüm NLP ile eğitim tekniklerinin uygulanmasıdır.

- 24.06.2000 İstanbul Tüzük Bölge Toplantısına Tüzük Taslak Önerisi. (Dileyen partiliye örneği gönderilebilir.)
- Halkla Birlikte Çözüm Projesi kapsamında Beykoz, İstanbul ve Türkiye için temel sorunlar ve çözüm yaklaşımları projesi.
- Bu ve benzeri çalışmaları partimizin çeşitli organ ve kişilerince teşekküre layık bulunmuştur.

Baro ve Hukuk Çalışmaları.

- 1983-1985 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrenci etkinlikleri komitesi (öğrenci temsilciliği) üyesi. Bu süreçte 12 Eylül uygulamalarının yaratığı kaygı ve korku ortamının, öğrenci-öğretim üyesi iletişimsizliğinin giderilmesi için Prof. Dr. Aysel Çelikel ve Prof. Dr. Aysel Ekşi’nin desteği ve yönlendirmesiyle ile öğrenci sosyal faaliyet grupları oluşturup çalışmalar yaptı.
- 1988- ve devam eden süreçte İstanbul Barosu Çağdaş Avukatlar Grubu içinde çeşitli komisyonlarda çalışmalar yürüttü.
- Adli Kolluk konusunda çalışmalar yaptı. Paneller ve seminerler düzenledi.
- Staj Eğitiminin kurumlaşması için mücadele verdi. Kurumsal Staj Eğitimi için çalışma ve projeler sundu. Önerileri bugün yasa ile kurumlaştı.
- 1996-2002 Ve sürüyor: İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezinde kuruluşundan bu yana gönüllü olarak çalışmakta, stajyer avukatlara dersler vermektedir.
- 1999 Bu çalışmaları nedeniyle İstanbul Barosu’nun Teşekkür Belgesi’ni aldı.
- 2000 İstanbul Barosu’nun Teşekkür Plaketini aldı.
- 1996-1998 Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubunun kurucuları arsında yer aldı.
- Grubun temel ilkelerinin oluşturulması komisyonlarında çalıştı. 2000 Yılı seçim bildirgesinin hazırlanmasında yazım çalışmasını, tanıtım ve seçim örgütlenmesi çalışmalarını organize etti. Halen grubun yürütme kurulu üyesi.
- Avukatlık Ortaklıkları ve Yabancı Avukatlık Ortaklıklarının ülkemizde çalışma koşullarının disipline edilmesi, konularında çalışmalar yaptı. Dönemin Adalet Bakanı Seyfi Oktay’a yasa öneri taslakları hazırlayıp gönderdi.
- İnternet Avukatlığı: İnternet üzerinden uzaktan avukatlık konusunda çalışmalar yaptı ve bu konuda dünyada bir ilki gerçekleştirdi. Kurduğu ve proje sahibi olduğu sistemle, tüm dünyadan erişilebilen, danışmanlık ücreti ödenerek hukuksal yardım alınan hukuk ve avukatlık hizmeti sunan ortamı, ilk gerçekleştiren kişi oldu.
- Ülkede ulusal bağımsızlığın korunabilmesinin birinci koşullarından birinin de uluslararası avukatlık ve danışmanlık şirketlerine karşı, ulusal haklarımızı koruyup gözetecek, ulusal şirket ve sanayicilerimizin haklarını koruyabilecek yetkinlikte ve donanımda avukatlık mesleği gelişimi için gerekli proje ve kurumlar önerdi.
- Bu konularla ilgili olarak gerek TBB’nde ve gerekse İstanbul Barosu bünyesinde çalışmalar yaptı.(2001) TBB’nde Avukatlık Ortaklıkları Yönetmeliğinin hazırlanmasında bizzat çalıştı; katkılar sundu.

Sivil Demokratik Toplum Kuruluşları Üyelikleri ve Çalışmaları


- Kalkandere Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kurucu Başkanı
- Kalkandere Eğitim Sağlık Çevre ve Kültür Vakfı Kurucu Başkanı
- Rize Vakfı üyesi
- Karadeniz Eğitim Çevre ve Kültür Vakfı Yürütme Kurulu Üyesi
- Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nde Eğitim Bağışçısı
- Ulusal Birlik ve Dayanışma Derneği Üyesi.

- 1990 köyden kente göç etmek zorunda kalmış yöre halkının kente uyum sorununu çözmek, “kültür şoku” yaşamalarının önüne geçmek gibi temel bir amaçla kuruldu. Kente gelen bu insanların, kendi kültürlerinden kopmalarının yanında kent kültürüne de uyum sağlayamadıkları, hatta kentli ile çatışma içinde oldukları gözlendi. Bu insanlar içlerine kapanıyor, ya aşırı tutuculaşıyor, ya da tüm değerlerini ve değer yargılarını kaybederek bunalıma giriyor, aile faciaları ve toplumsal facialar yaşıyorlardı. Çözüm olarak, kurulan dernekte aşağıda yazılan çalışmalarla kente uyumları gerçekleştirildi. Kentsel ve ulusal sanat, kültür ve diğer amaçlı sivil toplum kuruluşlarına kendilerini yabancı hisseden, kızlarının evden dışarı çıkmalarını yasaklayan, onları odalarına kilitleyebilen bu “şok halindeki” insanları ancak, kendi akrabalarının olduğu bir dernekte eğitebilirdik.

- Kent söyleşileri.
- Sanat ve kültür söyleşileri.
- Tiyatro, sinema gösterilerine toplu gidiş organizasyonu.
- El becerileri kursları.
- Kenti tanıtma gezileri.
- Müzeler ve tarihi geziler.
- Halkoyunları çalışmaları.
- Fotoğrafçılık kursları.
- Yöresel kültür ile ulusal kültür sentezi sağlayacak birbiri içine geçmiş gösteriler.
- Paneller. Örneğin çay tarımında yaşanan yanlış politikalar nedeniyle göç etmek zorunda kalan bu insanların çay sorununu anlamalarını sağlayacak “Çay ve Çay Üreticilerinin Sorunları” konulu panel ve kitapçık.
- Dernek başkanlığını sürdürmektedir.
- Dernek çalışmalarını vakfın çalışmalarıyla eşgüdümlü hale getirmiştir.
- Derneğin halen aktif çalışan 560 üyesi vardır.


Vakıf Çalışmaları

- 1998 - Kalkandere Eğitim Sağlık Çevre ve Kültür Vakfı’nı kurdu. Çünkü, göç etmiş bu insanların sorunları değişmişti. Artık “eğitim” “sağlık” “çevre koruma bilinci” ve insanlık tarihinin içinden süzülerek gelmiş “kültürü” talep ediyorlardı.
- Bu amaç için vakfeden 103 kişiyle başlayan sivil demokratik toplum kuruluşu çalışmasının bugünkü durumu şudur:
- Vakfın yaklaşık 500 milyar TL değerinde malvarlığı vardır. (Gayrimenkul, menkul, teçhizat ve donanım olarak)
- Vakfın bağışçısı ve amaçlar için gönüllü çalışan 387 üyesi vardır.
- Bir eğitim ve sanat merkezi kurulmuştur: KAVEM.
- KAVEM’i şu saptamaları uyarınca kurdu:
- “Çağımızın bilgi ve iletişim çağı olması, bilgi ve iletişim çağında köylümüzün, kentlimizin uluslararası alanda uygar toplum düzeyinde yerimizi alabilmemiz için, bilgi teknolojilerinin derhal ve hemen herkese öğretilmesi bir zorunluluktur.
- Bunun öğretilmesi için yabancı dil ve diler bilinmesi ikinci bir zorunluluktur.
- Çağı bu bilgi ve teknolojilerinin evrensel sentezinin yapılarak içselleştirilebilmesi için “kültür” birikimi üçüncü bir zorunluluktur.
- Her şeyin öncesinde ise “insan sağlığı” ile “doğanın sağlığı” yani çevrenin korunması dördüncü ön zorunluluktur.
- Bu zorunluluklar temel hedef alınarak şu çalışmalar hızlı bir şekilde yürütüyor.
- Yükseköğrenim gençliğine burslar veriyor. Halen 60 öğrenciye vermekte, bu yıl hedef 120 öğrenci.
- Bilgisayarlı ve tam donanımlı çağdaş dersliklerde bilgisayar kursları. (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint, Internet Explorer, logo ve diğer yazılım kullanıcılığı.)
- İngilizce kursları.
- Dans kursları.
- Tiyatro kursları.
- Aile içi iletişim teknikleri seminerleri. 
- Aile sağlığı seminerleri.
- Aile bütçesi oluşturma ve uygulama seminerleri.
- Beyin geliştirme teknikleri seminerleri.
- Çevre bilinci ve çevre korumada temel yöntemler seminerleri.
- Halkoyunları kursları.
- Okuma yazma kursları.
- Üniversite öğrencisi gönüllü gençlerce verilen eğitime yardım etüt çalışmaları.
- Başarı belgesi gerektiren kurslar Üsküdar Halk Eğitim Müdürlüğü ile yapılan işbirliği sonucu bu kuruluşun denetimi ve sınavı ile verilmektedir.

Festival ve şölen organizasyonları.
- 2001 yılı Kalkandere Dostluk Şöleni: Katılım 15.000 kişi. İlçe yerleşik nüfusu 4.000.
- Kalkandere halkının feodal düşmanlıklarını yıkmak, onun yerine kültür, sanat, spor, eğitim, edebiyat, üretim, dayanışma, özgürlük ve benzeri kurumları yerleştirmek amacıyla gerçekleştirildi.

- İlçe yerel yöneticileri ile yönetsel yetkililerin de projeye destek vermesi sonucunda 10-11-12 Ağustos 2001 tarihinde yapılan etkinlikler ilçedeki düşmanlıkların yerine sayılanların geçirilmesi için tam bir MİLAT oldu.
- Etkinlik kapsamında üç ay boyunca voleybol ve futbol turnuvaları, şiir, kompozisyon yarışmaları, sergiler, tiyatro gösterileri, müzik dinletileri, uluslararası halk dansları grup gösterileri, halkoyunları, yüzyıllarda kullanılan eşya, araç, gereç ve sanat ürünleri tanımım sergisi düzenlendi

KONGRE
- En önemlisi de, bu şölen kapsamında, yöresel sorunların saptanması ve çözümler üretilmesi amacıyla bir yerel kongre düzenlenmesiydi. Sosyal bilimci ve ekonomik kalkınma uzmanlarının görüşleri alınarak yapılan kongreye hem yerel halk temsilcileri, hem kamu görevlileri hem de konularında uzmanlar bildiriler sundular.
- Kongreden alınan sonuçları kamu yetkililerine ve diğer ilgililere aktardık ve takip ediyoruz.
- Bu yıl ikincisini, geçen kongrede alınan kararlar doğrultusunda somut projeler kapsamında yapacaktık ki Rize’deki sel felaketi nedeniyle ertelemek zorunda kaldık.
Rize Turizm ve Tanıtım Haftası 2001
- Tüm Rize Dernek ve Vakıfları ile birlikte yapılan organizasyonun kapsamında İstanbul Üsküdar Demokrasi Meydanı’nda yapılan etkinlikler bir hafta sürdü. Genel toplamda katılım yaklaşık 500.000 kişi.
Vakıf yönetiminde gerçekleştirilen etkinlikler şunlar
- Kızılay Kan Merkezi ile işbirliği yapılarak, 400 ünite kan bağışı temin edilmiştir.
- 2.200 kişinin ücretsiz olarak kan grubu tespit edilerek kartları kendilerine verilmiştir. Bu kampanyada özel sağlık kuruluşlarından yardım sağlanmıştır.
- Rize yöresinde son 200 yıl içinde halk tarafından kullanılan araç ve gereçlerden oluşan bir açık sergi/müze kurulmuş ve halka açık sergilenmiştir. (İstanbul Valisi Erol Çakır’ın da bizzat ziyaret ettiği bu açık sergi/müze yaklaşık 100.000 kişi tarafından görülmüştür. Böylece genç kuşakların somut ve yakın tarihle kucaklaşmaları sağlanmıştır.
- 1500 kişiye sağlık danışmanlığı hizmeti sunulmuştur.
NOT: Yukarıda sayılan tüm hizmetler tamamen ulusal ölçekli olup, yöre, dil, din, inanç, mezhep ve benzeri ayrımlar yapılmaksızın sunulmuştur.
Karadeniz Eğitim Çevre ve Kültür Vakfı Yürütme (Yönetim) Kurulu Üyeliği Etkinlikleri.
Vakfın Üye sayısı: 1600
- Karadeniz’e kıyı ülkelerle işbirliği de yaparak Karadeniz’in ve kısının korunmasını hedefleyen çalışmalar yapan, bu amaçla üç gün süren uluslararası bir sempozyum gerçekleştiren bu vakıfta aynı sorunların çözümü için Yürütme Kurulu’nda başkan İbrahim Cevahir ve Genel Sekreter Yaşar Çaktı ile birlikte çalışıyor.
- Örgütlenme komisyonunun başkanlığını yapıyor.

Radyo Halk Programları ile Sorunlara Çözüm Arayışı Programları

2000 yılından bu yana Radyo Karadeniz’de “Karadeniz Konuşuyor” adında bir program yapıyor. Programın temel formatı, Karadeniz’e kıyı yakınlığı olan illerin (ki 23 il oluyor) sorunlarına, bu illerin, sivil toplum kuruşları başkan ve temsilcilerinin önerdikleri çözüm yaklaşımlarını canlı söyleşilerle halka duyurmak. Diğer sivil toplum çalışmalarının yoğunluğu nedeniyle bu çalışmasına şimdilik ara verdi.(Radyo, İstanbul’da 98.2 FM bandından yayın yapıyor.)
Sivil toplum kuruluşlarını yerel ve ulusal sorunlara sahip çıkmaya ve çözümler üretmeye yöneltmek amacıyla yaptığı programların etkileri bizzat özlenir düzeye geldi.
İlgilinin yukarıda sayılan tüm çalışmaları gibi (avukatlık mesleği hariç) bu çalışma da tamamen gönüllülük temelinde ve bir aydın sorumluluğuyla sürmektedir.
Bütün bu çalışmalarının sonucu olarak çeşitli kamu ve sivil toplum kuruluşunun taktir ve teşekkür plaketlerini almıştır. 

2003 Şubat, kalp pıhtı ve afazi (konuşma ve yazma) yetimi kaybettim. Hukuk ve İletisim kitabını yazıyordum. Yarım kaldı.


·